• Bridgeclub Pieterman

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering 27/03/2022

Bridgeclub Pieterman
Brusselsestraat 61

Contact: info@bcpieterman.be
website: http://www.bcpieterman.be

BC Pieterman - verkiezingen Raad van bestuur - VZW

Beste Pietermanleden, dames, heren...

Al jaren is onze bridgeclub een vzw. En die vzw wordt geleid door een Algemene Vergadering die éénmaal per jaar samenkomt. Tenminste wanneer virussen en vooral afgeleide lock-down regels dat niet verhinderen. Covid-19 heeft er wel voor gezorgd dat onze Algemene Vergadering van 2020 en die van 2021 NIET kon of zelfs niet mocht plaats vinden. Voor dit jaar 2022 plannen we opnieuw een Algemene vergadering - in de maand maart.

De dagelijkse werking van de vzw is in handen van de raad van bestuur en die wordt in principe gekozen door alle leden van de club. In principe, inderdaad want wanneer er niet meer kandidaten zijn dan beschikbare mandaten dan zijn  geen verkiezingen nodig.

BC Pieterman heeft over die Raad van bestuur ooit een reglement goedgekeurd. Maar omdat we mekaar momenteel - jammer genoeg - niet mogen ontmoeten, geven we via deze extra nieuwsbrief  een korte - hopelijk nuttige toelichting.

 1. De raad van bestuur wordt om de twee jaar - in de pare jaren - verkozen. Alle bestuurders zijn automatisch uittredend.  We zijn 2022, dus wordt er nieuwe raad van bestuur samengesteld en momenteel zijn alle bestuurders dus ontslagnemend.
 2. Het reglement voorziet dat er 7 bestuurders zijn wanneer de club minder dan 200 leden telt. Zijn er meer dan 200 leden dan zijn er 9 bestuurders. Op 30 juni van het jaar voordien wordt gekeken hoeveel leden de club telt.  Op 30 juni 2021 had BC Pieterman 189 leden, dus de nieuwe raad van bestuur zal bestaan uit 7 leden. 
 3. Volgens het reglement moet één en ander ad valvas bekend worden gemaakt.
  Maar toen was Covid-19 nog een grote onbekende en wie kon ooit bedenken dat we mekaar gedurende weken niet zouden mogen zien of ontmoeten? 
  Daarom een aangepaste versie op papier.
 4. Wie zich kandidaat wil stellen voor de raad van bestuur, die stuurt een mailtje naar onze secretaris, en dat is Jos Celis. Mail naar info@bcpieterman.be, het alomgekende mailadres.
 5. Uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering, stelt het reglement. De echte datum  voor die Algemene Vergadering ligt nu nog niet vast maar laat ons voorlopig ONDER VOORBEHOUD 27 maart nemen, dat is een zondag. En vijf weken vroeger is dus 20 februari 2022. Die dag moeten de kandidaturen binnen zijn: gewoon dus een mailtje sturen uiterlijk op 20 februari 2022. Meer niet.
 6. En dan zien we wel. Indien er meer kandidaten zijn dan mandaten, dan komen er verkiezingen en zullen er stembrieven worden rondgestuurd.  Die worden dan tijdens de Algemene Vergadering geteld, zodat de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur pas dan bekend wordt.
 7. Zijn er niet meer dan 8 kandidaten dan zijn die allemaal automatisch “verkozen“. Het reglement voorziet immers dat er geen verkiezingen zijn, wanneer er evenveel  kandidaten zijn als mandaten (of maximaal 1 meer).

In het kort:

 • wie kandidaat is voor de raad van bestuur, stuurt daarover een mail naar info@bcpieterman.be
 • dat kan uiterlijk tot 20 februari 2022
 • indien er minder dan 7, zeven of max 8 kandidaten zijn dan komen er geen verkiezingen.
 • en anders wel.

Uittredende bestuursleden (alfabetisch)

Jos Celis, Mark Craenen, Viviane De Waele, Patrick Herroelen, Ann Jacques, Jens Jossaer,
André Leplat, Peter Meurrens,  Lieve Van Hooymissen

Alvast bedankt.
Het bestuur

 

 
 
Bridgeclub Loon
Bridgeclub Pieterman
Contact

Lokaal BC Pieterman
Brusselsestraat 61
3000 Leuven

GSM Nr° 0468/538.528

Rekening
BE40 0019 6331 5463
Bridgeclub Pieterman Leuven vzw

Ondernemingsnr.: BE0448590455

&nbsp